Host SSD 1GB

89,000đ/mo


  • Dung lượng đĩa SSD 1GB

  • Addon domain 1

  • Subdomain không giới hạn

  • Băng thông không giới hạn

  • Ram 768MB

  • CPU 1 core

  • Backup hàng tuần

  • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

  • DirectAdmin mạnh mẽ

  • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.